(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 9 - THÔNG BÁO MỚI
Biểu mẫu đăng ký sử dụng IMS và chương trình BHXH File đính kèm
[ 08/05/2013 ]
Biểu mẫu đăng ký sử dụng IMS và chương trình BHXH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011.
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ IMS
Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 9
 
-          Tên đơn vị, doanh nghiệp:....................... ........................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................  Mã số BHXH:........................................................................ ....................................................................................................................................................................                                  
Điện thoại: ......................................................  Email:........................................................................................................
-          Giấy phép thành lập số: .......................................... Ngày:............................................................................................ ............................................................................................................................................................                                           
Do: ..................... ...................................................................................................................................................... cấp.
Ngành nghề hoạt động:.....................................................................................................................................................
-          Họ tên người đại diện pháp nhân:................................................................................................
-          Cán bộ phụ trách BHXH:.................................................................................................................................................
      1.            Đăng ký nhận thông báo công nợ và số tiền đã nộp qua thư điện tử và điện thoại di động:
-          Họ và tên đại diện Ban Lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp:..................................................................................
-          Số điện thoại di động: ......................................................  Địa chỉ email:..................................................................                      
      2.            Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết hồ sơ:
-          Họ và tên:......................................................................................................................................................... .......................
-          Số điện thoại di động: ..................................................................  Địa chỉ email:........................................              
      3.            Đăng ký người quản lý tài khoản IMS và sử dụng “Chương trình Quản lý BHXH”:
-          Họ và tên:......................................................................................................................................................... .......................
-     Số điện thoại di động: .....................................................  Địa chỉ email:...................................
Đơn vị cam kết:
-     Không gởi bài viết và tập tin đính kèm mang nội dung tuyên truyền, quảng cáo, rao vặt, giới thiệu website, hình ảnh, nhạc, phim, truyện,… vào hệ thống IMS.
-     Không gởi bài viết và tập tin đính kèm mang nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm pháp luật và vi phạm thuần phong mỹ tục.
-       Bảo quản tên đăng nhập (user name) và mật khẩu (password) của đơn vị. Khi thay đổi cán bộ phụ trách BHXH-BHYT và quản lý tài khoản IMS, đơn vị thông báo bằng văn bản về cơ quan BHXH.
-   Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả bài viết và tập tin đính kèm đơn vị đã gởi.
 
Nơi nhận                                                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị
- Như trên;
- Lưu.
 
Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 119 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang kế Trang cuối