(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 12 - THÔNG TIN ĐƠN VỊ VI PHẠM
3. HỖ TRỢ ĐƠN VỊ - 08/03/2018 - "PHẦN MỀM KÊ KHAI BHXH - KBHXH" (update ngày 01/01/2018) - CẬP NHẬT LIÊN TỤC
[ 19/09/2017 ]
3.  HỖ TRỢ ĐƠN VỊ - 08/03/2018 -

1.1 - LINK TẢI PHẦN MỀM GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  - KBHXH  ( FULL - CHƯA UPDATE )

Đơn vị Click vào đây

*Chọn tải xuống để Lưu phần mềm về máy.

1.2 - LINK TẢI BẢN UPDATE "KBHXH" NGÀY 01/01/2018)

Đơn vị Click vào đây

2 - DIỄN ĐÀN HỎI ĐÁP: HỖ TRỢ PHẦN MỀM GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  - KBHXH

Đơn vị Click vào đây