(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 12 - THÔNG TIN ĐƠN VỊ VI PHẠM
4. DANH SÁCH NV BHXHQ12 HỖ TRỢ ĐƠN VỊ RÀ SOÁT SỔ______(có file đính kèm) File đính kèm
[ 14/08/2017 ]
4. DANH SÁCH NV BHXHQ12 HỖ TRỢ ĐƠN VỊ RÀ SOÁT SỔ______(có file đính kèm)

 TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN RÀ SOÁT SỔ BHXH BÀN GIAO CHO NLĐ, CÁC ĐƠN VỊ CÓ VƯỚNG MẮC GÌ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÂN VIÊN CỦA BHXHQ12 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ (CÓ FILE DANH SÁCH GỬI KÈM). 

XIN CÁM ƠN !