(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 12 - THÔNG BÁO MỚI
TB 1029 - V/V CUNG CẤP TB C12-TS HÀNG THÁNG/QUÝ TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ BHXH TP.HCM File đính kèm
[ 24/05/2017 ]
TB 1029 - V/V CUNG CẤP TB C12-TS HÀNG THÁNG/QUÝ TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ BHXH TP.HCM

- Để tải và nhận Thông báo C12-TS hàng tháng/quý, các đơn vị sử dụng lao động có thể tạo tài khoản người dùng, đăng ký bằng CHỮ KÝ SỐ (CÒN HIỆU LỰC) của đơn vị .

- Lưu ý: Đơn vị có thể sử dụng chữ ký số điện tử của tất cả các nhà cung cấp được pháp luật công nhận.

- Các đơn vị đăng ký tại trang: http://c12.bhxhtphcm.gov.vn

- Xem hướng dẫn tại đây.

- Trân trọng !

Hiển thị từ 1 đến 10 (trong tổng số 24 câu hỏi)
Trang đầu Trang trước1 - 2 - 3Trang kế Trang cuối