(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 6


Địa chỉ: 152 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6
Tổng đài: 3.854.3385, 3.854.3392
Bộ phận nghiệp vụ:

- Bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ (106 -> 109)

- Bộ phận thu (120 -> 128)

- Bộ phận cấp sổ thẻ (130 -> 132)

- Bộ phận chế độ BHXH (117 -> 119)

- Bộ phận chi trả (112, 113, 105)

- Bộ phận văn thư (104)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ nhận và trả hồ sơ (107)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ chế độ chính sách (117)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ thu, sổ- thẻ (121)

- Giải đáp thắm mắc về giao dịch điện tử (120, 126) 

Lãnh đạo phụ trách:

- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (101)

- Phó Giám đốc: Bà Lương Thị Mai (103)

- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Hà  (102)

Đường dây nóng: 101,102,103      Email: quan6@hochiminh.vss.gov.vn, thubhxhq6@gmail.com
TÀI KHOẢN THU BHXH, BHYT
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn CN Chợ Lớn;
6220202902175;
Kho bạc nhà nước Quận 6
3741.0.1056711.92008
Hình ảnh hoạt động
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo tham dự buổi ký kết liên tịch năm 2017 (giữa BHXH - LĐLĐ - PLĐTB&XH)
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo tham dự buổi ký kết liên tịch năm 2017 (giữa BHXH - LĐLĐ - PLĐTB&XH)
Bà Nguyễn Thị Thu Phó Giám Đốc BHXH TPHCM tại Hội Nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN Q6 và BHXH Q6 về thực hiện chính sách pháp luật BHXH - BHYT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn quận 6
Bà Nguyễn Thị Thu Phó Giám Đốc BHXH TPHCM tại Hội Nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN Q6 và BHXH Q6 về thực hiện chính sách pháp luật BHXH - BHYT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn quận 6
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (Giám đốc BHXH Quận) tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH và Hội LHPN Quận ngày 04/05/2017
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (Giám đốc BHXH Quận) tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH và Hội LHPN Quận ngày 04/05/2017
Hội thi tuyên truyền viên giỏi BHXH - BHYT năm 2017 (ngày 10-8-2017)
Hội thi tuyên truyền viên giỏi BHXH - BHYT năm 2017 (ngày 10-8-2017)