(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 6


Địa chỉ: 152 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6
Tổng đài: 3.854.3385, 3.854.3392
Bộ phận nghiệp vụ:

- Bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ (106 -> 109)

- Bộ phận thu (120 -> 128)

- Bộ phận cấp sổ thẻ (130 -> 132)

- Bộ phận chế độ BHXH (117 -> 119)

- Bộ phận chi trả (112, 113, 105)

- Bộ phận văn thư (104)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ Tiếp nhận và trả hồ sơ (107)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ chế độ chính sách (117)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ Thu - Sổ thẻ (121)

- Giải đáp thắm mắc về giao dịch điện tử (120, 126) 

Lãnh đạo phụ trách:

- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (101)

- Phó Giám đốc: Bà Lương Thị Mai (103) Phụ trách bộ phận: Thu - Sổ thẻ - Kiểm tra

- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Hà  (102) Phụ trách bộ phận: Chế độTiếp nhận và trả hồ sơ

Đường dây nóng: 101,102,103      Email: quan6@hochiminh.vss.gov.vn, thubhxhq6@gmail.com
TÀI KHOẢN THU BHXH, BHYT
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn CN Chợ Lớn;
6220202902175;
Kho bạc nhà nước Quận 6
3741.0.1056711.92008
Hình ảnh hoạt động
Họp mặt cán bộ viên chức nữ BHXH Quận 6 nhân ngày 20-10
Họp mặt cán bộ viên chức nữ BHXH Quận 6 nhân ngày 20-10
Hội nghị tập huấn triển khai QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH VN tại BHXH Quận (diễn ra trong 2 ngày 26/10 và 01/11)
Hội nghị tập huấn triển khai QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH VN tại BHXH Quận (diễn ra trong 2 ngày 26/10 và 01/11)
Hội nghị viên chức người lao động BHXH Q6 năm 2018 (ngày 22-12-2017)
Hội nghị viên chức người lao động BHXH Q6 năm 2018 (ngày 22-12-2017)
Tập huấn công tác PCCC cho VC NLĐ tại BHXH Quận (10-1-2018)
Tập huấn công tác PCCC cho VC NLĐ tại BHXH Quận (10-1-2018)