(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 6


Địa chỉ: 152 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6
Tổng đài: 3.854.3385, 3.854.3392
Bộ phận nghiệp vụ:

- Bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ (106 -> 109)

- Bộ phận thu (120 -> 128)

- Bộ phận cấp sổ thẻ (130 -> 132)

- Bộ phận chế độ BHXH (117 -> 119)

- Bộ phận chi trả (112, 113, 105)

- Bộ phận văn thư (104)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ Tiếp nhận và trả hồ sơ (107)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ chế độ chính sách (117)

- Bộ phận giải đáp thắc mắc nghiệp vụ Thu - Sổ thẻ (121)

- Giải đáp thắm mắc về giao dịch điện tử (120, 126) 

Lãnh đạo phụ trách:

- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (101)

- Phó Giám đốc: Bà Lương Thị Mai (103) Phụ trách bộ phận: Thu - Sổ thẻ - Kiểm tra

- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Hà  (102) Phụ trách bộ phận: Chế độTiếp nhận và trả hồ sơ

Đường dây nóng: 101,102,103      Email: quan6@hochiminh.vss.gov.vn, thubhxhq6@gmail.com
TÀI KHOẢN THU BHXH, BHYT
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn CN Chợ Lớn;
6220202902175;
Kho bạc nhà nước Quận 6
3741.0.1056711.92008
Hình ảnh hoạt động
Hội nghị viên chức người lao động BHXH Q6 năm 2018 (ngày 22-12-2017)
Hội nghị viên chức người lao động BHXH Q6 năm 2018 (ngày 22-12-2017)
Tập huấn công tác PCCC cho VC NLĐ tại BHXH Quận (10-1-2018)
Tập huấn công tác PCCC cho VC NLĐ tại BHXH Quận (10-1-2018)
BHXH Quận tham gia hội thao ngành BHXH (20/1/2018)
BHXH Quận tham gia hội thao ngành BHXH (20/1/2018)
Ông Quách Minh Thế Phó Phòng Thu BHXH TP Hồ Chí Minh tại Hội Nghị tuyên truyền và đối thoại BHYT Chương trình
Ông Quách Minh Thế Phó Phòng Thu BHXH TP Hồ Chí Minh tại Hội Nghị tuyên truyền và đối thoại BHYT Chương trình " Sinh viên đồng hành cùng BHYT" ngày 4/4/2018