(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 5


Địa chỉ: 187 Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, TP.HCM
Tổng đài: 08.3950.8860.
Bộ phận nghiệp vụ:
- Văn thư: 105.
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 201-204.
- Thu: 301-311.
- Kế Toán:  401-403.
- Chi trả: 404.
- Chế độ BHXH: 501-503.
- Sổ, thẻ: 601-606.
 
Lãnh đạo phụ trách:
- Giám Đốc: Ông Lâm Phong  
- Phó GĐ phụ trách công tác Thu  Tống Hải Âu - 103
- Phó GĐ phụ trách Sổ thẻ - Tiếp nhận và trả kết quả: Nguyễn Thụy Như Huyền - 104

- Phụ trách Chế độ BHXH: 501

Đường dây nóng: 08-3853.5285      Email: quan5@bhxhtphcm.gov.vn.     Fax: 08-3853.5958
Tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Chợ lớn
6220.2029.02165
Kho bạc Nhà nước Quận 5
3741.0.1056710.92008
Hình ảnh hoạt động
Đồng chí Lâm Phong, GIám đốc BHXH Q5 đọc báo cáo tổng kết công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đại lý 15 UBND phường.
Đồng chí Lâm Phong, GIám đốc BHXH Q5 đọc báo cáo tổng kết công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đại lý 15 UBND phường.
Đồng chí Lâm Phong - GIám đốc BHXH Q5 và đồng chí Lou Hàn Cánh - Trưởng phòng LĐTB-XH trao giấy khen cho các đại lý phường.
Đồng chí Lâm Phong - GIám đốc BHXH Q5 và đồng chí Lou Hàn Cánh - Trưởng phòng LĐTB-XH trao giấy khen cho các đại lý phường.
Đồng chí Trương Canh Ba - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Q5 phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Trương Canh Ba - UVTV Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Q5 phát biểu chỉ đạo.