(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận 4


Địa chỉ: 64 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4
Tổng đài: 38.264.993 39.432.629
Bộ phận nghiệp vụ:

Bộ phận thu: 116->122     Bộ phận 1 cửa: 102->105

Bộ phận sổ: 124->125      Bộ phận in thẻ: 123

Chính sách: 131->132      CNTT: 134    

 

Lãnh đạo phụ trách:

Giám đốc: 108

Phó giám đốc phụ trách kế toán, 1 cửa: 109

Phó giám đốc phụ trách thu, sổ - thẻ: 112

Đường dây nóng: 38.264.979      Email: quan4@bhxhtphcm.gov.vn
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNN- CN TPHCM- 2A Phó Đức Chính, quận 1
1700.20290.2155
Kho bạc Nhà nước quận 4
3741.0.10.56705
Hình ảnh hoạt động
BHXH Q4 dự đối thoại doanh nghiệp
BHXH Q4 dự đối thoại doanh nghiệp
Hội nghị viên chức BHXH Q4 năm 2016
Hội nghị viên chức BHXH Q4 năm 2016
Lễ kết nạp đảng viên mới 27/7/2016
Lễ kết nạp đảng viên mới 27/7/2016
Hội nghị phổ biến pháp luật 2016
Hội nghị phổ biến pháp luật 2016