(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Huyện Cần Giờ


Địa chỉ: đường Lương Văn Nho, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP.HCM
Tổng đài: 083.8740.473
Bộ phận nghiệp vụ:

 Thu - Sổ thẻ - Chế độ chính sách: 083.8740.473

Kế toán: 083.7861.294

Bộ phận 1 cửa: 083.7861.025

Hỗ trợ công tác HSSV - Hồ sơ điện tử: 083.8740.739

Lãnh đạo phụ trách:

 Giám đốc : Phạm Thanh Nam - 083.8740.836

P. Giám đốc: Lê Thị Hương Lan -  083.7861.474

Đường dây nóng: 083.8740.473      Email: cangio@bhxhtphcm.gov.vn
Số tài khoản ngân hàng và kho bạc BHXH Cần Giờ
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Cần Giờ
6180.202.9022255
Kho bạc nhà nước Cần Giờ
3741.0.1057729.92008
Hình ảnh hoạt động
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017
Hội nghị tổng kết HSSV năm 2016-2017