(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Huyện Cần Giờ


Địa chỉ: đường Lương Văn Nho, TT Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP.HCM
Tổng đài: 083.8740.473
Bộ phận nghiệp vụ:

 Thu - Sổ thẻ - Chế độ chính sách: 083.8740.473

Kế toán: 083.7861.294

Bộ phận 1 cửa: 083.7861.025

Hỗ trợ công tác HSSV - Hồ sơ điện tử: 083.8740.739

Lãnh đạo phụ trách:

 Giám đốc : Phạm Thanh Nam - 083.8740.836

P. Giám đốc: Lê Thị Hương Lan -  083.7861.474

Đường dây nóng: 083.8740.473      Email: cangio@bhxhtphcm.gov.vn
Số tài khoản ngân hàng và kho bạc BHXH Cần Giờ
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Cần Giờ
6180.202.9022255
Kho bạc nhà nước Cần Giờ
3741.0.1057729.92008
Hình ảnh hoạt động
Tuyên truyền BHYT HGĐ tại UBND xã Bình Khánh
Tuyên truyền BHYT HGĐ tại UBND xã Bình Khánh
BGĐ BHXH Cần Giờ chỉ đạo công tác HGĐ tham gia BHYT
BGĐ BHXH Cần Giờ chỉ đạo công tác HGĐ tham gia BHYT
Gia đình BHXH Cần Giờ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ DK01
Gia đình BHXH Cần Giờ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ DK01
Triển khai DK01 ở xã Bình Khánh - Cách trụ sở 50km
Triển khai DK01 ở xã Bình Khánh - Cách trụ sở 50km