(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321; Trợ cấp thất nghiệp: 1308. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận Tân Bình


Địa chỉ: 300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình
Tổng đài: 3997 4036 - 3997 4070 (fax)
Bộ phận nghiệp vụ:

1. Thu: 136 và 149

2. Cấp sổ, thẻ: 159

5. Tiếp nhận và trả hồ sơ: 120 và 127

6. Chế độ: 128

7. Kế toán: 114 và 115

8. Đường dây nóng:

- Giám đốc - Lê Hải Hồng (Phụ trách chung)

ĐT: 091.44.222.44

- P.Giám đốc - Đoàn Thị Mỹ Hiệp

(Phụ trách công tác Thu) - ĐT: 0908.476.556

- P.Giám đốc - Nguyễn Thị Thu Huyền

(Phụ trách công tác: Cấp sổ, thẻ; Tiếp nhận và trả hồ sơ) - ĐT: 0903.055.919 

- P.Giám đốc - Bùi Quốc Sơn

 (Phụ trách công tác: Chế độ bảo hiểm xã hội) - ĐT: 0918.374.564

9. Danh sách tài khoản Ngân Hàng - Tài khoản:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Bến Thành:

- Tài khoản: 0331.005.555.555

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN 12 TP.HCM:

-Tài khoản: 902.135.000.008

Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam CN Tân Bình:

-Tài khoản: 36.810.009.832.112

Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn CN Chợ Lớn - PGD Kỳ Hòa:

-Tài khoản: 6220.202.902.085

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Tân Bình:

-Tài khoản: 004.726.490.075

Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Tân Bình:

-Tài khoản: 1011.104.576.007 

Kho Bạc Nhà Nước Quận Tân Bình:

-Tài khoản: 37.410.105.772.492.008

Lãnh đạo phụ trách:

- Giám đốc - Lê Hải Hồng

ĐT: 08.3997.0041

- Phó Giám đốc

Đoàn Thị Mỹ Hiệp

ĐT: 08.3503.9841

- Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐT: 08.6685.2182

- Phó Giám đốc

Bùi Quốc Sơn

ĐT: 08.6682.8455

      Email: tanbinh@bhxhtphcm.gov.vn
Hình ảnh hoạt động