(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (028) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (028) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (028) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (028) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (028) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

BHXH Quận Bình Thạnh


Địa chỉ: 30 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh
Tổng đài: 35510125 Số Fax: 38417746
Bộ phận nghiệp vụ:

Bộ phận tiếp dân (Ext: 106)

 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Ext: 111-116)

Bộ phận sổ thẻ (Ext: 117-123)

Bộ phận Kế toán & Hành Chính (Ext: 124-128)

Bộ phận chế độ (Ext: 131-133)

Bộ phận thu (135-153)

Lãnh đạo phụ trách:

- Giám đốc: Hồ Khả Nhân

- Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Ngân (Phụ trách bộ phận Thu (Ext: 102))

- Phó giám đốc: Vũ Trần Duệ Nhân (Phụ trách bộ phận Sổ thẻ (Ext: 103))

- Phó giám đốc: Mai Văn Hoài (Phụ trách bộ phận chế độ & TNHS (Ext: 104))

Đường dây nóng: 35510125 line 102      Email: binhthanh@hochiminh.vss.gov.vn
BHXH Q. Bình Thạnh
Ngân hàng NN & PTNT Tp. Hồ Chí Minh
1700202902075
Kho bạc nhà nước Q. Bình Thạnh
3741.0.1057722
Hình ảnh hoạt động