Thứ bảy, ngày 07/12/2019

Ban Giám Đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc: Ông Phan Văn Mến

Điện thoại: 02839979001

Email: menpv@hochiminh.vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Điện thoại: 02839979003

Email: dungntm@hochiminh.vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Nguyễn Quốc Thanh

Điện thoại: 02839979013

Email: thanhnq@hochiminh.vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN