Thứ sáu, ngày 24/01/2020

Ban Giám Đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc: Ông Phan Văn Mến

Điện thoại: 02839979001

Email: menpv@hochiminh.vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại: 028.39979005

Email:

>> Công việc phụ trách

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Ông Trần Dũng Hà

Điện thoại: 028.39979004

Email:

>> Công việc phụ trách

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Điện thoại: 02839979003

Email: dungntm@hochiminh.vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Nguyễn Quốc Thanh

Điện thoại: 02839979013

Email: thanhnq@hochiminh.vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN