Thứ ba, ngày 20/11/2018

ALBUM HÌNH ẢNH

BHXH Quận 7

Số lượng: 0

BHXH Quận 2

Số lượng: 0

BHXH Quận 3

Số lượng: 0

BHXH Quận 1

BHXH Quận 1

Số lượng: 7

BHXH Quận 9

BHXH Quận 9

Số lượng: 4

BHXH Quận 4

BHXH Quận 4

Số lượng: 4

BHXH Quận 5

BHXH Quận 5

Số lượng: 13

BHXH Quận 6

BHXH Quận 6

Số lượng: 14

BHXH Quận 8

BHXH Quận 8

Số lượng: 12

TIN NÓNG

- Ngày 14/11/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh có thông báo số 2298/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở quy định thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp.

Xem chi tiết tại menu VĂN BẢN.

- Ngày 15/11/2018 BHXH TP. Hồ Chí Minh có thông báo số 2312/TB-BHXH về việc công bố Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu quý I/2019.

Xem chi tiết tại menu DANH MỤC