Thứ hai, ngày 18/11/2019

ALBUM HÌNH ẢNH

BHXH Quận 4

BHXH Quận 4

Số lượng: 17

Logo

Logo

Số lượng: 1

BHXH Quận Thủ Đức

Số lượng: 0

BHXH Quận Phú Nhuận

BHXH Quận Phú Nhuận

Số lượng: 2

BHXH Quận Bình Tân

Số lượng: 0

BHXH Huyện Củ Chi

Số lượng: 0

BHXH Quận Bình Thạnh

BHXH Quận Bình Thạnh

Số lượng: 21

TIN NÓNG

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị
sử dụng từ ngày 01/01/2020.
Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 2520/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của 2 Phó Giám đốc BHXH TP. Các đơn vị xem tại MENU VĂN BẢN.

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 4312/BĐHCM-KTVN về việc công bố đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết khiếu nại hồ sơ BHXH của BĐHCM, kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem tại Danh sách Bưu điện nhận và trả kết quả hồ sơ, chi trả chế độ BHXH, BHTN và chuyển C12-C13

VIDEO TUYÊN TRUYỀN