Thứ ba, ngày 10/12/2019

THƯ VIỆN ẢNH

Hội nghị phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo thụ hưởng chính sách đạt hiệu quả cao. (14 giờ, ngày 07 tháng 11 năm 2019)

Người tạo: Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình Số lượng: 4 ảnh Ngày tạo: 11-29-2019 14:35

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN