Thứ hai, ngày 27/01/2020

THƯ VIỆN ẢNH

Hội nghị phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo thụ hưởng chính sách đạt hiệu quả cao. (14 giờ, ngày 07 tháng 11 năm 2019)

Người tạo: Bảo hiểm xã hội Quận Tân Bình Số lượng: 4 ảnh Ngày tạo: 11-29-2019 14:35

TIN NÓNG

- BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 ngày 02/01/2020 mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/13JASiU-MP8iKPeIhFqv-TfRXifm88x1v/view

 

 

VIDEO TUYÊN TRUYỀN