Thứ sáu, ngày 18/10/2019

THƯ VIỆN ẢNH

BHXH Huyện Cần Giờ

Người tạo: Admin Số lượng: 15 ảnh Ngày tạo: -

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT.

Người dân xã Long Hòa đặt câu hỏi trực tiếp đến đoàn tuyên truyền tại Hội nghị.

Người dân xã Long Hòa đặt câu hỏi trực tiếp đến đoàn tuyên truyền tại Hội nghị.

Bà Lê Thị Hương Lan - Phó giám đốc BHXH Cần Giờ trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân xã Long Hòa

Bà Lê Thị Hương Lan - Phó giám đốc BHXH Cần Giờ trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân xã Long Hòa

Người dân xã Long Hòa đặt câu hỏi trực tiếp đến đoàn tuyên truyền tại Hội nghị.

Người dân xã Long Hòa đặt câu hỏi trực tiếp đến đoàn tuyên truyền tại Hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại xã Long Hòa ngày 21/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại xã Long Hòa ngày 21/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại xã Long Hòa ngày 21/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại xã Long Hòa ngày 21/11/2018

Công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018.

Công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018.

Công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018.

Công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018.

Công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018.

Công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018.

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Thị trấn Cần Thạnh ngày 20/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Thị trấn Cần Thạnh ngày 20/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Thị trấn Cần Thạnh ngày 20/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Thị trấn Cần Thạnh ngày 20/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Thị trấn Cần Thạnh ngày 20/11/2018

Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Thị trấn Cần Thạnh ngày 20/11/2018

TIN NÓNG

VIDEO TUYÊN TRUYỀN