(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Công tác quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1550 - 1552. Công tác khai thác và thu nợ: (08) 39.979.039 – 1607. Công tác Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418; Tử tuất: 1431; Bảo hiểm thất nghiệp: 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437; Hồ sơ hưu trí: 1441; Ốm đau, thai sản: 1405 - 1412; Trợ cấp 1 lần: 1416;  Công tác CST (08) 39.979.039: 1623. Công tác thực hiện chính sách BHYT (08) 39.979.039:  P. Giám định 1: 1808, 1810; P. Giám định 2: 1842 - 1843. Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN: ốm đau, thai sản: 1321. Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233 - 1253. Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1271 – 1252. Công tác trả kết quả:  1206. Công tác quản lý hồ sơ:  1905. Công tác tuyên truyền: 1356. Công tác văn thư: 1261. Công tác phần mềm giao dịch điện tử: 1708.  Số tài khoản Ngân hàng: 3741.0.1056535.

 

Thời gian tham gia BHXH càng nhiều thì tiền lương hưu càng cao

Thời gian tham gia BHXH càng nhiều thì tiền lương hưu càng cao

Kể từ ngày 1.1.2018, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu có thay đổi so với nghỉ hưu trước năm 2018. Nhiều người lo về hưu...

Tin về hoạt động BHXH ở các đơn vị, địa phương

Tin về hoạt động BHXH ở các đơn vị, địa phương

Chia sẻ thông tin về danh mục thuốc BHYT, tặng thẻ BHYT cho con em ngư dân, hỗ trợ học sinh sinh viên khi tham gia BHYT,...

Nhiều dịch vụ y tế tăng giá mạnh với người bệnh tự chi trả

Nhiều dịch vụ y tế tăng giá mạnh với người bệnh tự chi trả

Theo Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, từ 1.6.2017, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới vớ...

Phí khám bệnh, siêu âm, X-quang đồng loạt tăng từ 1-6

Phí khám bệnh, siêu âm, X-quang đồng loạt tăng từ 1-6

Việc điều chỉnh giá nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và chưa có thẻ trong chi trả chi phí cho bệnh viện, khu...

Nghỉ hưu trước năm 2018 chưa chắc đã lợi

Nghỉ hưu trước năm 2018 chưa chắc đã lợi

Từ năm 2018, cách tính tỉ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động có sự thay đổi nên nhiều người muốn nghỉ hưu trư...

LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI, TỔNG LĐLĐVN ĐỀ NGHỊ: Sửa Luật Lao động không làm giảm quyền lợi người lao động

LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI, TỔNG LĐLĐVN ĐỀ NGHỊ: Sửa Luật Lao động không làm giảm quyền lợi người lao động

Không làm suy giảm hoặc mất đi quyền lợi của người lao động (NLĐ) đã được pháp luật khẳng định trong thực tế cuộc sống v...

Prev Next